عضو کارگروه فیلترینگ: جلسه‌ای برای بازنگری در فیلترینگ برگزار نشده است

«مهدی باقری»، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای اعلام کرد برای بررسی درخواست وزیر ارتباطات و بازنگری فیلترینگ، هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است. او در گفتگو با مهر اظهار داشت بررسی این موضوع باید از دبیرخانه کارگروه یا دادستانی کل پیگیری شود: «بر اساس دستور جلسه موضوع و مستندات ارائه می‌شود و اعضا در جریان قرار …

بیشتر بخوانید ...